Skip links

ССИ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД БЛИЗО 250 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВАРНА

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) беше представен пред близо 250 представители на бизнеса във Варна. Това стана в рамките на бизнес-форум, организиран в морския град. 

Регионалният координатор на ССИ за Варна – г-н Радим Баев запозна присъстващите с дейността на организацията и с услугите, предоставяни от ССИ, сред които: консултации и обучение по: фирмена сигурност, опазване на търговската тайна и защита на интелектуална собственост, киберсигурност, здравословни и безопасни условия на труд, енергийна ефективност.

Представителите на МСП бяха запознати и с възможността Съюза да защитава интересите на бизнеса и да помага за решаването на принципните проблеми на своите членове на всички нива на изпълнителната власт. И не само: легитимно да представлява и защитава интересите на бизнеса пред всички органи на тристранното сътрудничество, държавните и общинските власти в България.

Особен интерес сред присъстващите на бизнес-форума предизвика възможността за експертна подкрепа и съдействие от страна на Съюза по отношение на кандидатстването за финансиране по различни програми и проекти. 

На събитието присъстваха представители на бизнеса от областта на строителството, недвижимите имоти, хотелиерството и ресторантьорството и др.