Skip links

Производители поискаха ускорено изплащане на субсидии

БАБ предлага да се изработят правила за работа в земеделието по време на извънредното положение.

Производители настояват да бъдат съкратени сроковете за изплащане на оставащите субсидии и мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това стана ясно от писмо, изпратено от Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) до министъра на земеделието Десислава Танева.

Навреме ли идва обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци?

Фермерите предлагат да се направи всичко възможно да се ускорят предстоящите преводи за зелени плащания, мярка 10, мярка 11 и мярка 12. Ако са необходими още проверки в новия биорегистър, би могло плащанията по мярка 11 да се извършат като процент от цялата сума, в случай че бъдат открити несъответствия.

Според биопроизводителите забавянето на субсидиите до май или юни ще е пагубно за тях в настоящата ситуация. Несигурността около развитието на ситуацията с епидемията от COVID-19 кара повечето търговци и доставчици на семена, торове и препарати да избягват всякаква гъвкавост и изискват 100% авансово плащане на всички доставки.

Транспортът е затруднен и по-скъп, а банковите институции са по-рестриктивни по отношение отпускането на заеми срещу субсидии. Това изправя всички земеделци пред трудности за успешно провеждане на пролетната сеитба и пролетните агротехнически мероприятия.

Биофермерите изтъкват също и необходимостта от разработване на инструкции и правила за работа в земеделието по време на извънредното положение. Те очакват скорошното начало на кампаниите за прибиране на реколтата, а в момента се налага провеждането на пролетни ръчни обработки в стопанствата. Ако не се разработят правила, които да направят възможна работата и наемането на сезонни работници, има опасност да не бъде прибрана реколтата и от здравна да се премине към продоволствена криза.

В допълнение земеделците предлагат на ресорното министерство да се приложи изцяло безхартиено подаване на документи, като продължи тенденцията за онлайн услуги, която ведомството започна покрай ситуацията с обявената епидемия.

Според земеделците може да се обмисли изцяло електронно обслужване около предстоящото изготвяне на заявления по Наредба 3, програмите за зимните пръскания и за борба с теления червей по картофите, регистрацията на розопроизводителите и др.

Биопроизводителите смятат, че така ще се избегне необходимостта за обикаляне по служби и звена и утежняване на епидемичната ситуация. Освен това ще бъде затруднено влизането в областните градове, където са съсредоточени службите за подаване на документи.