Skip links

Предложения за намаляване на ставката на ДДС

В Народното събрание са внесени шест законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в които се предлага намаляване на ставката за ДДС НА 9 % на различни стоки, както следва:

  1. В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, със сигнатура 054-01-39, на Искрен Веселинов и група народни представители се предлага намаляване на ставката на ДДС от 9 % за предоставяне на ресторантьорски услуги (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-39.pdf).
  2. В Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност,  със сигнатура 054-01-40, на Мустафа Сали Карадейъ и група народни представители, се предлага намаляване на ставката на ДДС на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставяне на ваканционни настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг и каравани (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-40.pdf).
  3. В законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, със сигнатура 054-01-42, на Боряна Георгиева и Полина Цанкова – Христова, се предлага намаляване на ставката на ДДС на 9 % за доставка на книги, учебници и учебни помагала в хартиено изделие и за ползване на услугите във фитнес центрове и спортни зали, свързани с физически упражнения и спорт (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-42.pdf).
  4. В законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, със сигнатура 054-01-43, на Красимир Ципов и група народни представители, се предлага намаляване на намаляване на ставката на ДДС на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставяне на ваканционни настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг и каравани; за доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикациите, които са изцяло или основно предназначени за реклама , и различни от публикациите, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио-музикално съдържание; за за ресторантьорски и кетърниг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или недоприготвена храна, с изключение на рестораньорски и кетъринг услуги, което се състоят в доставка на алкохолни напитки (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-43.pdf).
  5. В Законопроекта за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, със сигнатура 054-01-44, на Валери Симеонов и група народни представители, се предлага намаляване на ставката на ДДС на 9 % за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставяне на ваканционни настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг и каравани; за ресторантьорски и кетърниг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или недоприготвена храна, с изключение на рестораньорски и кетъринг услуги, което се състоят в доставка на алкохолни напитки; за общи туристически услуги по смисъла на чл. 136, ал. 1 от ЗДДС (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-44.pdf).
  6. В Законопроекта за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, със сигнатура 054-01-45, на Корнелия Нинова и група народни представители, се предлага намаляване на ставката на ДДС на 9 % за храни, за лекарствени продукти в хуманната медицина, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и за медицински изделия (https://www.parliament.bg/bills/44/054-01-45.pdf).