Skip links

Pontica Solutions стана част от най-иновативната работодателска организация

Съюзът за стопанска инициатива, като национално представителна работодателска организация и активен представител на микро, малки и средни предприятия в България, прие за член Pontica Solutions.

Pontica Solutions е българска BPO и ITO компания, специализирана в областта на изнесените услуги, информационните технологии, обслужването на клиенти, техническа поддръжка и разработване на най-различни софтуерни решения. Над 800 млади, креативни и амбициозни специалисти работят от България и Полша за клиенти, сред които са световно известни компании в сферата на технологиите, онлайн разплащанията, мобилните и конзолни игри, логистиката и дистанционното здравеопазване. От създаването си до днес Pontica Solutions е една от най-бързо развиващите се компании в сектора в България, носител на множество международни бизнес награди.

ССИ като организация подпомагаща цифровия и зеления преход на българския бизнес, продължава да разраства своите партньори с най-иновативните компании в държавата.