Skip links

Цифрова и устойчива България: МАЛКИТЕ НА ФОКУС

На 20.09.2021 г. се проведе Международната кръгла маса на тема: „ЦИФРОВА И УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ: МАЛКИТЕ НА ФОКУС“.

Събитието беше организирано от Съюза за стопанска инициатива, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и Българската асоциация по киберсигурност (БАК).

При откриването на събитието Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова открои важността на поставената за обсъждане тема, като цитира Председателя на Европейската комисията г-жа Урсула фон дер Лайен, която във втората си реч за състоянието на Европейския съюз подчертава, че „цифровите технологии са ключът към успеха или към провала“.

Кръглата маса се проведе под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта.

Г-жа Габриел апелира предизвикателствата пред дигитализацията на микро, малките и средни предприятия да се превърнат във възможности. Тя начерта и необходимите конкретни стъпки напред, които изискват мобилизиране на всички възможности и заинтересовани страни.

В изказването си Еврокомисар Габриел подчерта, че в България има много място за взаимодействие в публичния и частния сектор. Тя говори за необходимостта от насърчаване на диалога между бизнеса, академичните среди и публичните органи, прилагането на екосистемен подход и новостите, които програма “Хоризонт Европа” предоставя за МСП

Според нея при прилагането на един по-цялостен подход могат да се изведат напред силните страни на страната ни по отношение на цифровизацията, информационните и комуникационни технологии, като с конкретни инструменти, подкрепени от Европейския съюз, да се извлекат много ползи за българската икономика.

Българският еврокомисар счита, че трябва да се обърне и достатъчно внимание на киберсигурността.

Тя откри Студентския конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“, който се организира от Съюза за стопанска инициатива и се провежда под патронажа на Еврокомисар Мария Габриел.

Организаторите и участниците бяха поздравени и от г-н Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства, който беше основен панелист на първия панел „Цифрова България“. Според изследване на “Digital Quality of Life Index – DQL”, цитирано от г-н Пеканов, само 5 % от българските малки и средни предприятия извършват он-лайн търговия в страната и само 3 % международна он-лайн търговия. България заема 85-то място по „дигитално качество на живот“ сред 110 анализирани държави. Същевременно страната ни заема 22-ро място по достъп до интернет, 34-то по качество на интернет, 51-во по отношение на електронната сигурност и 49-то по ниво на развитие на електронното правителство.

Според вицепремиера трябва да се развитат МСП с висока добавена стойност с експортен потенциал, но това изисква инвестиции. Такава възможност ще се предостави чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Програмата за икономическа трансформация, чиито ресурс е значително повишен в последния му вариант. Г-н Пеканов говори и за възможностите за финансиране на МСП за осигуряване на киберсигурност.

В първия панел д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на ИАНМСП, съорганизатор на събитието, разказа за възможностите и инициативите на Агенцията за подкрепа на МСП за дигитализация и за осигуряване на киберсигурност. Той информира, че в момента Агенцията съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ извършва проучване относно състоянието на киберсигурността на малките и средните предприятия у нас.

„След това ще подготвим анализ на данните от проучването на база на който ще създадем цялостна картина на киберзащитата на бизнеса, а това ще ни помогне да изградим и бъдещите си инициативи в областта спрямо резултатите от анкетата“, коментира той.

Той бе категоричен, че бизнесът трябва да получава навременна и компетентна информация относно експертната и финансовата помощ, от която може да се възползва и че ИАНМСП полага редица усилия в тази посока чрез своите информационни канали, онлайн семинари и много други.

Вторият панел беше посветен на киберустойчива България. Основен панелист беше г-н Луиджи Ребуфи, Генерален-секретар на Европейската организация по киберсигурност (ECSO). Той акцентира върху значението на киберсигурността в настоящия етап от общественото-икономическото развитие на европейските държава и в бъдеще.

В своето изказване г-н Ребуфи говори за необходимостта от сътрудничество между държавата и частния сектор за постигане на кубер устойчива среда. Г-н Ребуфи отдели специално внимание на възможностите, които предоставя Европейския съюз и европейските програми за осигуряване на кибер устойчива среда.

Водещият световен консултант по киберсигурност от Държавата Израел и Изпълнителен директор на Cyberteam 360 г-н Орен Елимелех говори за тенденции в рисковете и заплахите пред МСП.

Г-н Красимир Симонски, Председател на Държавна агенция „Електроно управление“ начерта пътя на България към киберустойчивост, а доц. д-р Велизар Шаламанов, Заместник-директор на Институт за комуникационни и информационни технологии към Българската академия на науките (БАН) акцентира върху Киберустойчива България в евроатлантическото семейство.

Участие взеха и редица представители на изнеса в областта на новите технологии и киберсигурността, сред които като панелисти се откроиха г-н Иван Дудин, Търговски директор на Acronis Bulgari и г-н Кирил Григоров. Изпълнителен директор на CyberOne, който разказва за управлението на кибер риска за МСП.

Г-н Григоров представи киберпродуктите, предлагани от управляваната от него компания, които са достъпни за МСП и представляват решение на един от най-тежките проблеми на българските МСП в процеса за осгуряване на киберсигурност за техния бизнес, а именно достъпността и доверието.

В края на втория панел се проведе оживена дискусия по поставените въпроси. Г-жа Виолина Накова заяви, че разискваните по време на конференцията идеи и постигнатите резултати не трябва да остаант нереализирани. Затова тя обяви за постоянно действаща Кръглата маса на ССИ, която ще заседава на две сесии всяка година.

Така ще видим къде сгрешихме, къде успяхме и как да продължим!“, сподели г-жа Накова!