Skip links

ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИТЕ: КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ РЯЗКОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА МРЗ НА 933 лв.

Разговор на председателя на ССИ – Кузман Илиев с Димитър Чобанов – икономически експерт към ССИ, преподавател в УНСС и с доц. Тодор Тодоров – финансов експерт към ССИ и преподавател в УНСС за предложението на Министерски съвет размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. да стане 933 лв.

Ето и част от акцентите:

Кузман Илиев – председател на ССИ

“Предложението на кабинета за увеличение на МРЗ с над 150 лв. засяга поне 20% от наетите у нас и ще се отрази изключително негативно на работодателите в малките населени места и в сектори с ниска добавена стойност. Данните на НСИ по региони показват, че МРЗ ще стане близка до средната заплата в областите Благоевград, Видин, Добрич, Кюстендил, Монтана, Силистра, Сливен, Смолян и Хасково..”

Димитър Чобанов – икономически експерт към ССИ, преподавател в УНСС

“Често се използват Европейски директиви, за да се наложат много по-тежки регулации в България отколкото е необходимо. Тази практика трябва да бъде прекратена, защото въздействията за страната ни са силно негативни.”

“Вместо да мисли как да увеличава работната сила, държавата прави обратното.”

Доц. Тодор Тодоров – финансов експерт към ССИ, преподавател в УНСС

“Това е една антисоциална мярка. Въвежда се един автоматизъм, при който социалните партньори отсъстват при определянето на МРЗ.”

“Очаквам инвестициите да намалеят, след като се свият печалбите вследствие повишаване на разходите за труд.” 

“Има реална опасност регионалните диспропорции да се задълбочат.”