Skip links

Среща на Циментовата индустрия, министър Кирил Петков и ССИ

По инициатива на Съюза за стопанска инициатива на 11.06.2021 г. се проведе работна
среща в Министерство на икономиката за обсъждане на проблемите в сектора на
производството на цимент и възможности за законодателни промени за подобряване на
икономическия климат в България.
В срещата взеха участие Министърът на икономиката г-н Кирил Петков и неговият екип,
Председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ г-н
Станимир Пеев, Главният секретар на Съюза за стопанска инициатива г-жа Мария Петрова,
представители на Българската асоциация на циментовата индустрия и мениджърските екипи
на водещите предприятия в циментовата индустрия.

Бяха обсъдени изменения в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, приети преди назначаването на служебното правителство, но влизащи в сила от началото на следващия месец. Министър Петков изслуша всички въпроси от страна на бизнеса и изрази своята готовност за допълнителни разяснения и подкрепа. Екипът на ССИ продължава да следва активната си позиция за подкрепа на българския бизнес и посредничество с държавните структури за постигане на добра и атрактивна
инвестиционна среда в страната.