Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Проекти на ССИ

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

В днешната Пресконференция Съюза за стопанска инициатива, обяви съвместно с Институт по информационни и комуникационни технологии, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българска асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив началото на стратегическия проект: Европейски Цифров иновационен хъб „Тракия“. „ЕЦИХ „Тракия“ ще доведе старт на всички наши членове, на малките и средни предприятия в южен централен район …

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ Прочетете още »

Проект: Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения

На 01.11.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.128-0006-C01, проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“. Проектът е на стойност 1 891 …

Проект: Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения Прочетете още »

Заключителна пресконференция -„Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики...

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира Заключителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.  Публичното събитие се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на …

Заключителна пресконференция -„Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на...

КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ На 31 юли 2020 година Съюзът за стопанска инициатива организира КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в …

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ Прочетете още »

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“

На 20 декември 2019 година се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на което Съюзът за стопанска инициатива отчете изпълнението на своя проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. Проеткът се изпълнява в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2019 година. Проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно …

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“ Прочетете още »

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

На 25 и 26 януари 2020 г. в гр. Габрово се представи доклад по Дейност 1, включващ „Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването“. Отчета е в рамките на проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.  В него се …

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването Прочетете още »

Проекти на ССИ

През 2014 год. ССИ е подизпълнител по дог. №113-01-11001/16.12.2013 г. за финансиране на „Интернешенъл контакт сървисис“ ООД , схема „Ново работно място“ на ОПРЧР. Като подизпълнител по договора ССИ извърши успешно обучение на служители на фирмата по ключова компетентност „Дигитални компетентности“ и по професия „Бизнес услуги“. По ОПРЧР, обучение с ваучери за заети лица, договор …

Проекти на ССИ Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта …

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ Прочетете още »