Skip links

12 стъпки за повишане киберсигурноста на Вашия бизнес

Съюзът за стопанска инициатива, в изпълнение на своята мисия да подпомага българския бизнес, представя на Вашето внимание „Ръководство за киберсигурност – 12 стпъки“, разработено от Европейската агенция за киберсигурност (ENISA).

Кризата с COVID-19 показа колко важни са за МСП интернет и компютрите като цяло. За да просперират в икономическата си дейност по време на пандемията, много МСП трябваше да предприемат мерки за непрекъснатост на дейността, например преминаване към облачни услуги, подобряване на интернет услугите, надграждане на уебсайтовете и осигуряване на възможности за персонала да работи от разстояние.

В настоящата листовка се предоставят на МСП 12 практически стъпки за високо равнище и по-добра защита на техните системи и дейности. Това е придружаваща публикация към по-подробния доклад на ENISA „Киберсигурностза МСП –предизвикателства и препоръки“.

Също така, искаме да Ви напомним, че всички членове на Съюза за стопанска инициатива Всички членове на Съюза за стопанска инициатива могат да се възползват от кибер услугите на партньорите ни Cyber One и Cyber 360 Academy с преферциални условия.

Повече за условията, може да прочетете тук.