Skip links

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: КАК ВЛАСТИТЕ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ, ЧЕ МСП ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ПРЕХОДА

За да бъдат ефективни, съветите и подкрепата, предоставяни на МСП в процеса на цифровизация, трябва да се извършват на местно ниво, възможно най-близо до предприемачите, обясни генералният секретар на Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средните предприятия (SMEunited) – Вероник Вилемс по време на конференцията Re-imagine Europa and So Big Data.

Въпреки, че МСП имат различно ниво на цифровизация, все още има ключови области, в които публичните органи могат да променят играта. Ако недостигът на умения е системен проблем, специалното обучение за предприемачи ще гарантира, че МСП в различни сектори могат да предвидят промяната и да обучат своя персонал, каза г-жа Вилемс. За да насърчим МСП да започнат дигитализация, трябва да им осигурим безопасна среда. Киберзаплахите и лошите инвестиции могат да бъдат твърде рискови за определени МСП. Законът за киберустойчивост работи по този проблем и намери деликатния баланс между ролята на производителите и дистрибуторите. Мониторингът на изпълнението на текста ще даде важна представа за реалното въздействието му.

Достъпът до данни е предпоставка за технологичния прогрес. Ако фирмите нямат такъв достъп, имат ограничени или непълни данни, това може да повлияе на ефективността и точността на приложенията с изкуствен интелект. ИИ системите обикновено изискват достатъчно количество висококачествени данни, за да направят надеждни прогнози или анализи. Следователно липсата на данни или качеството на данните може да бъде предизвикателство, когато става въпрос за внедряване на ИИ. SMEunited настоява за текст като Закона за данните. Предоставянето на достъп до данни ще бъде важно за развитието на МСП в цифровата икономика. Това, от което се нуждаем сега, е да се уверим, че компаниите няма да намерят начини да избегнат задълженията си за споделяне на данни и да разработим специфично за сектора законодателство, където е необходимо. Знаем, че в автомобилната индустрия МСП трябва да имат по-добър достъп до данни, за да осигурят равни условия в сектора на ремонта на автомобили.

Не на последно място, г-жа Вилемс описа важността на местната инфраструктура. Достъпът до суперкомпютри чрез национални центрове е едно нещо, но много МСП са активни в селските райони и не могат да бъдат изоставени. МСП обикновено се обръщат към доверен съветник – не към националния център. Тези центрове трябва да се обърнат към бизнес организации, за да разпространяват информация и да се уверят, че МСП са запознати с тези възможности.

*Снимка: Photographer: Aurore Martignoni, European Union, 2020 – Source: EC – Audiovisual Service