Skip links

Съюзът за стопанска иницитива и Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 17.07.2020 г. национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките (ИИКТ-БАН) сключиха меморандум за сътрудничество. Меморандумът беше подписан от Изпълнителния заместник-председател на ССИ г-жа Виолина Накова и Директорът на ИИКТ-БАН проф. д.м.н. Галя Ангелова.

Обастите от общ интерес, които ССИ и ИИКТ-БАН припознаха за бъдещото си сътрудничество, са свързани с разработване и изпълнение на съвместни проекти, сътрудничество в областта на науката и насърчаване на възможности за обучение на докторанти в областта на нововъзникващите информационни и комуникационни технологии и киберсигурността.

В рамките на двустранното сътрудничество ИИКТ-БАН и ССИ ще работят и за стимулиране на обмена на информация, идеи и най-добри практики, разработване на стратегии, формулиране на политики в областта на нововъзникващите информационни и комуникационни технологии и киберсигурността. Организациите са решени да работят за насърчаване на сътрудничеството между науката и микро, малките и средни предприятия, разработването на техни съвместни проекти и подкрепа за тестването и внедряването на редица иновативни разработки в областта на информационните и комуникационни технологии в реална работна среда в микро, малки и средни предприятия.

Координатор по меморандума от страна на ИИКТ-БАН е доц. д-р Велизар Шаламанов, Заместник-директор на ИИКТ-БАН, а от страна на ССИ – г-жа Виолина Накова.