Skip links

Съюзът за стопанска инициатива представя „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия, Южен Централен район“ в партньорство с изследователски екип към ФИСН, ПУ„П. Хилендарски“

Следвайки политиката си за подкрепа и партньорство с науката, Съюзът за стопанска инициатива има привилегията да представи „Емпирично изследване на БИС в средните индустриални предприятия в Южен Централен район“ на г-жа Станислава Клисарова-Белчева, докторант, от името на изследователски екип към ФИСН,ПУ „П. Хилендарски“.

Обект на проучването са били малки и средни предприятия с цел да се дефинират техните потребности, както и разработването и предлагането на нови мерки и актове, подкрепящи и улесняващи дейността им.

За повече информация : https://www.ssibg.org/wp-content/uploads/2020/02/empirichno-izsledvane-na-bis-v-sredni-industrialni-predprijatija-v-jucr.pdf