Skip links

Съюзът за стопанска инициатива набира номинации за годишните награди 2020-2021 г.

Съюзът за стопанска инициатива обявява набирането на номинации за годишните награди на организацията 2020-2021 г.

Годишните награди на ССИ целят да насърчат предприемачеството и бизнеса в България, да популяризират добрите работодателски практики и да стимулират развитието на икономиката, местните общности и обществото като цяло.

За наградите могат да бъдат номинирани само членове на Съюза за стопанска инициатива – търговски дружества, еднолични търговци, занаятчийски предприятия, браншови и регионални организации.

Номинации се приемат на e-mail: office@ssibg.org, като в свободен текст трябва да бъде посочено:

  • Номинираният – наименование и контактна информация;
  • Сферата на дейност на номинирания;
  • Описание на приноса на номинирания към посочените по-горе цели на Годишните награди на ССИ.

Краен срок за набиране на номинациите: 15.09.2021 г.