Skip links

Проучване на Европейската изпълнителна агенция за МСП за ефективността на публичната подкрепа за иновациите на МСП

CSIL, Център за индустриални изследвания, Италия, по поръчка на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на Европейската комисия (EASME) поиска становището на Съюза за стопанска инициатива и неговите колективни, браншови и индивидуални членове и партньори в лицето на институции и организации за ефективността на подкрепата за обществени иновации в МСП на програма Хоризонт 2020.

Изследването има за цел да установи :

  • основните фактори, възпрепятстващи иновациите в МСП, особено в светлината на последните технологични и пазарни развития;
  • формите на иновационна подкрепа, получени от МСП през последните три години;
  • нивото на удовлетвореност на МСП от получената подкрепа;
  • пропуските в досегашната подкрепа за иновации на МСП;
  • ефективността и отражението на дейностите на INNOSUP по програма Хоризонт 2020

Предоставена информация ще бъде анонимна, конфиденциална и ще бъде ползвана за анализ.

Проучването е достъпно на следния адрес : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME и ще бъде отворено до 31 май 2020 год.

Г-жа Франческа Монако е на разположение за конкретни въпроси : monaco@csilmilano.com

Превод на писмото

На вниманието на Съюза за стопанска инициатива

Свързваме се с вас от името на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия  на Европейската комисия (EASME), която изпълнява част от програма Хоризонт 2020 по повод проучване на ефективността на подкрепата за обществени иновации в МСП.

Като част от проучването, CSIL, Център за индустриални изследвания, Италия, провежда проучване, за да изследва вижданията на МСП и посредниците за подкрепата на иновациите във връзка с иновационните дейности и свързаната с тях обществена подкрепа за МСП в Европа.

В тази връзка ви каним да споделите тази покана с всички институции, организации или предприятия, с коитоподдържате отношения. Проучването е достъпно на следния адрес : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Innovation_Support_SME и ще бъде отворено до 31 май 2020 год..

Изследването има за цел да установи :

  • основните фактори, възпрепятстващи иновациите в МСП, особено в светлината на последните технологични и пазарни развития;
  • формите на иновационна подкрепа, получени от МСП през последните три години;
  • нивото на удовлетвореност на МСП от получената подкрепа;
  • пропуските в досегашната подкрепа за иновации на МСП;
  • ефективността и отражението на дейностите на INNOSUP по програма Хоризонт 2020

Предоставена информация ще бъде анонимна, конфиденциална и ще бъде ползвана за анализ.

Г-жа Франческа Монако и на разположение за конкретни въпроси : monaco@csilmilano.com