Skip links

Програма „Възстановяване“ за малки и средни предприятия

Новата програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете вече е открита за крайни получатели. Такива могат да бъдат български малки и средни предприятия.

Чрез програмата ще се осигури широк достъп до бизнес кредити (до 3 млн. лв.) за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Не са поставени изисквания за материални обезпечения, т.е. допустимо е отпускането на необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците на кандидатстващата компания.

Програмата дава възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период и разсрочване на изплащането до 84 месеца.

Получаването на одобрението ще бъде в съкратени срокове при минимизиране на административната тежест за клиента.

Общият финансов ресурс по програма „Възсатновяване“ е 157,9 млн. лв. 

Целта на Програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с КОВИД-19 пандемията.  

Подробна информация за програмата и актуалния списък на одобрените финансови посредници (банки) може да видите на интернет страницата на Фонда на фондовете – https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/15-garantsii-po-opik.