Skip links

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи в УНСС на студенти от ОКС „Магистър“

Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова участва  в комисията за защита на дипломни работи на 24.06.2021 г. на студенти от ОКС „Магистър“, специалност „Икономика и човешки ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство, с който ССИ си сътрудничи тясно. 

Едно от ключовите предизвикателства за всеки работодател е да има достъп до квалифицирани и мотивирани човешки ресурси. Връзката между висшите училища и пазара на труда е от изключително важно значение както за успешната реализация на младите специалисти, така и за всеки български предприемач.

След представянето на студентите г-жа Накова изрази увереност и оптимизъм за успешната връзка между Университета за национално и световно стопанство и бизнеса в лицето на членовете на Съюза за стопанска инициатива.