Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

„Ноу-хау за… по време на криза“ – безплатната платформа за обучения на европейската банка за възстановяване и развитие

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни компании (МСП), изправени пред икономическия ефект от корона вирус пандемията.

Програмата на ЕБВР, под надслов „Ноу-хау за … по време на криза“, обединява важна информация в централизиран хъб, където предприемачите могат да получат практическа помощ, включително обучителни материали и съвети за справяне с кризата от ключови индустриални експерти.

Платформата също така предлага местна информация за финансова подкрепа, налична от правителствата и банките в 30 от икономиките, в които ЕБВР инвестира.

От днес всички ресурси от безплатната платформа за  обучения на ЕБВР са вече налични на този адрес: https://www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy.

Ресурсите включват ценни съвети и инструменти за цялостното заздравяване на бизнесите, като в основата на платформата залягат следните основни пет модула:

1) Твоите клиенти и доставчици

2) Основи на финансовия мениджмънт

3) Финансиране на твоята компания

4) Твоите служители – твоят ключов актив

5) Мениджмънт и предизвикателства пред лидерството

 Освен петте модула, на платформата може да се открият и ценни ресурси като видеа от секторни експерти, инструменти за работа от водещи консултанти като EY и PwC и други.

Източник: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия