Skip links

Най-малко българи в ЕС са отделяли повечето си отпадъци за рециклиране

Макар да са на последно място по отделяне на отпадъци за рециклиране, българите са сред европейците, според които климатичните промени са много сериозен проблем в страната им, показа проучване на Евробарометър. Този отговор дават 82% от анкетираните в България, също колкото в Кипър, Франция и Гърция. По-висок е процентът на далите такъв отговор само в Испания и Италия, а че не са сериозен проблем смятат само 5% от българите.

По-малко са тези, които оценяват климатичните промени като много сериозен проблем в ЕС (78%). Тук сравнително висок е процентът на далите отговор „Не знам“ (8 на сто).

 На въпрос кои са основните проблеми с околната среда, които смятат за най-важни, българските участници в допитването посочват:
– замърсяването на въздуха (61% – на второ място в ЕС след Малта, при 46% в ЕС);
– замърсяването на реки, езера и подпочвени води – 41% (38% в ЕС);

– замърсяването на почвата е посочено от същия дял български граждани и 30 на сто в ЕС;

– растящото количество отпадъци (47 на сто, при 46 на сто в ЕС).

Основните източници на информация за околната среда в България са новините по телевизията (80%; в ЕС – 66%), интернет (26%; в ЕС – 38%), роднини, приятели съседи или колеги (25%; в ЕС – 16%).

С твърдението, че техните навици на потребление влияят неблагоприятно на околната среда в Европа и по света, са напълно съгласни 22% от българите (26% средно в ЕС), 29% са склонни да се съгласят (42% в ЕС), 23% са склонни да не се съгласят (20% в ЕС), 16% са напълно несъгласни (8% в ЕС), а 10% дават отговор „Не знам“ (4% в ЕС).

Разтревожени за въздействието на продукти, изработени от пластмаса, върху околната среда са 87% от българите (89% в ЕС).

За въздействието върху околната среда на химикали, съдържащи се в продукти за ежедневна употреба, са обезпокоени 87% от българите (90% в ЕС). За влиянието на тези химикали върху здравето се притесняват 90% от българите (85% в ЕС).

С твърдението, че проблемите с околната среда имат пряко отражение върху ежедневния им живот и здравето им, са напълно съгласни 44% от анкетираните в България (36% в ЕС), склонни да се съгласят са 39% (42% в ЕС), склонни да не се съгласят са 10% (15% в ЕС), а напълно несъгласни са 3% (5% в ЕС).

Тридесет и шест процента от българите (23% средно в ЕС) са на мнение, че най-работещият начин за справяне с проблемите, свързани с околната среда, е въвеждането на по-тежки глоби за нарушителите. Тридесет процента (33 на сто в ЕС) смятат, че за това е необходима промяна в начина на потребление. Двадесет и осем процента от българите (16 на сто средно в ЕС) очакват проблемите да се решат с налагане на повече данъци на замърсителите. Според 25% (20% в ЕС) правилният начин е да се въведат или увеличат финансовите стимули за фирми и хора, предприемащи мерки за защита на околната среда.

Общо 66% в ЕС и 23% от хората в България (на последно място в блока) в последните шест месеца са отделяли повечето си отпадъци за рециклиране.

Пластмасовите стоки за еднократна употреба са избягвали 45 на сто от гражданите на ЕС и 32 на сто от хората в България.

Продукти местно производство са купували 45% от българите и 42% на ниво ЕС.

Потреблението си на енергия в последните шест месеца са намалили 34% от българите (37% средно в ЕС).

Покупката на продукти с прекалено много опаковки са избягвали 22% от хората в България (31% в ЕС), а по-щадящ за околната среда начин за пътуване са използвали 25% от анкетираните в България (27% в ЕС).

Продукти, маркирани с екологичен етикет, са си купували само 10% от българите (на последно място в ЕС заедно с Португалия) при 22 на сто средно за ЕС, а продукти втора употреба, вместо нови, са избрали 22 на сто от българите (21% в ЕС).

През последните шест месеца колата си са използвали по-малко 13% от запитаните в България (21 на сто средно за ЕС).

Гърция и България са страните, в които най-висок процент анкетирани смятат, че хората не правят достатъчно за опазване на околната среда – съответно 79 и 78 на сто.

България е и на едно от първите места по процент на хората, които са на мнение, че техният град или село не прави достатъчно в тази посока (72%). Че националното правителство не предприема достатъчни действия мислят 78% от българите (на шесто място в ЕС).

Данните показват също, че мнозинството в ЕС (70 на сто) и в България (60 на сто) очаква решенията за околната среда да се взимат не на национално ниво, а съвместно в рамките на ЕС.

България е на първо място в ЕС по процент на хората, които са съгласни, че облеклото трябва да се предлага на най-ниската възможна цена независимо от околната среда или работните условия, в които е произведено. Напълно съгласни с това твърдение са 46 на сто от българите, а склонни да се съгласят са 36 на сто.

Страната е на първо място и по дял на анкетираните, които са съгласни със следното твърдение: За много продукти се посочва, че са щадящи за околната среда, но аз не вярвам, че това е истина (48% са напълно съгласни с твърдението, а 40% са склонни да се съгласят).

Най-много българи в ЕС (60%) не са заинтересовани колко щадящо околната среда е облеклото им. Тридесет и пет процента се интересуват от това.

Проучването е проведено между 6 и 19 декември 2019 г.