Skip links

ИРИНА РЕПУЦ: МЕХАНИЗМЪТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МРЗ ТРЯБВА ДА Е СЪОБРАЗЕН С ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЪСТ

„МРЗ не следва да нараства прекалено бързо и несъобразено с икономическите реалности. При правилна методология за определянето й, тя би могла да е стимул, но също така тя следва да е следствие от икономическия растеж. Следва да отбележа, че нито един вариант не е напълно ясен и благоприятен както за работодателите, така и за трудещите се. Подходяща отправна точка би могла да бъде предложеният от МТСП Вариант 3 с условие… Вместо за СРЗ да се взима медианната работна заплата, която е по-обективен измерител на трудовата реалност в страната и е по-изгодна за работодателите.” – Казва г-жа Абаджиева-Репуц.

Целият разговор, чуйте във видеото.

Към статията на „Дивидент“