Skip links

ССИ със сътрудничество и подкрепа за цифровата трансформация в България

Катедра „Политически науки и национална сигурност“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива Ви кани да се запишете през новата учебна година в атрактивните магистърски програми по „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“, „Киберсигурност“, „Политически мениджмънт и комуникация“. Завършилите студенти получават професионална квалификация – магистър по сигурност и по политически мениджмънт и комуникация. Целта е формиране на специалисти, които да придобият набор от теоретични и практически знания и умения, за да бъдат конкурентноспособни и да могат успешно да се реализират в тези професионални области.

В учебният процес участват като преподаватели  водещи български и международни  експерти от САЩ, Израел и държавите от ЕС с експертиза по проблеми на международната и национална сигурност, противодействието на тероризма, киберсигурността, политическият мениджмънт и комуникация.

За повече информация посетете специализирания сайт на факултета по ‘’Икономически и социални науки’’ при Пловдивския университет: Магистърски програми 2022/2023 – ФИСН (uni-plovdiv.bg) и прикачената брошура.