Skip links

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ЧИРАЦИТЕ (EAN) С ПРОУЧВАНЕ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ЧИРАЦИТЕ

Европейската мрежа на чираците (EAN) провежда проучване за изследване на психичното здраве и благосъстоянието на чираците, адресиране на предизвикателства, потенциални решения и ефективни практики.

Чиракуването предлага придобиването на полезен  практически опит и развитие на умения. Психическото благополучие на чираците обаче често остава пренебрегнато.

Проучването има за цел да събере изчерпателни данни, които да подпомогнат  изработването на проактивни мерки за опазване на психичното здраве на чираците.

Резултатите от проучването, които ще бъдат споделени по-късно тази година, ще предложат ценна информация за организациите, доставчиците на обучение и политиците. Те  ще послужат като обща основа за основани на доказателства инициативи, насочени към нуждите на психичното здраве на чираците и насърчаване на подкрепяща учебна среда.

Призоваваме всички, които се интересуват от темата, да споделят анкетата с техните настоящи и минали чираци. Вашето участие или подкрепа за тази инициатива EAN ще повлияе значително върху оформянето на бъдеща подкрепа за чираци в цяла Европа.

Проучването приключва в петък, 19 април.  Отговорите са напълно анонимни.

За всякакви въпроси или за получаване на допълнителна информация относно това проучване, можете да се свържете с ean@obessu.org или EANmentalhealth@ecorys.com.

Връзка към анкетата – https://survey.euro.confirmit.com/wix/3/p777929390263.aspx

Leave a comment