Skip links

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи в България, член на Съюза за стопанска инициатива за възможностите на служебния транспортен министър да помогне на автомобилния бранш

Според г-н Димитров, въпреки не толкова дългия срок на служебното правителство, в автомобилния сектор има доста неща, които могат да се направят и очакванията към него са високи. Без да се променя нормативната уредба, могат да се използват другите ресурси, които правителството, а и в частност министърът има на разположение.

Кое е първото нещо, за което ще настоявате?

Това, за което имахме предварителни разговори с досегашния екип на министерството и в частност министър Желязков, бе възможността на български компании да бъдат бенефициенти по новата оперативна програма „Транспорт“. Става дума за компании с утвърдено реноме, които не са част от сивия сектор и осигуряват сериозни постъпления в държавния бюджет. Разбира се, аз мога да говоря за автомобилния сектор, тъй като нямам конкретни наблюдения как стои положението при другите видове транспорт, но такова решение би било полезно и за компании в морския, железопътния и въздушния транспорт.

Конкретно в автомобилния бранш ние реално се явяваме износители на услуга, тъй като автомобилният парк е десет пъти по-голям от нуждите на вътрешния пазар и основната част от дейността ни се извършва зад граница. Участието на компаниите ни с проекти по ОПТ би повишила конкурентоспособността ни и съответно постъпленията от данъци в държавния бюджет.

Предстои и обявяването на параметрите на т.нар. „Зелена сделка“ на ЕС. Ще бъде ли предмет на обсъжданията между бранша и държавата?

Категорично да! Големият плюс за нас е, че в последните години успяхме да обновим почти целия автомобилен парк и смея да твърдя, че нашите превозни средства са най-новите и екологични в цяла Европа. Зелената сделка обаче ни изправя пред нови предизвикателства  – например използването на метан, както и на водородни технологии в транспорта. Така че очакваме от държавата помощ, преди всичко за въвеждане на тези нови технологии – включително и използване на европейски средства по линия на Зелената сделка.

Какво обаче може да помогне новият служебен министър в краткосрочен план?

Имаме нужда най-вече от помощ в международен план. На първо място, засиленият имигрантски натиск на някои места, като границата между Сърбия и Хърватия, води до проблеми за превозвачите ни, както по линия на сигурността, така и заради прекалено голямото налагане на глоби.

На второ място – и тук новият министър заедно с колегата си – министърът на външните работи, би могъл да помогне – трябват разговори на ниво ЕС за прилагането на разпоредбите по втория пакет Мобилност. В момента няма точна европейска регулация как да се извършват проверките по изискванията на пакета. Например за почивките на шофьорите – в повечето страни от Западна Европа изискват документ от шофьора, с който да докаже, че е почивал извън машината. Вместо да се прави проверка единствено, ако се установи, че водачът почива в кабината. Неяснотата в прилагането на това законодателство води до избирателно отношение към нашите превозвачи от страна на западноевропейските страни, които съвсем естествено се стремят да освободят пазара за свои компании.

Пълният текст на интервюто с г-н Димитров можете да прочетете в transportal.bg

https://transportal.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb-3/