Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Декларация от сдружение на българските каменоделци, съюз за стопанска инициатива, национална занаятчийска камара и сдружение „Юристи срещу корупцията“

ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 053-04-9ОТ 04/03/2020   

Уважаеми г-жи и г-да народни представители,

     Всички ние горепосочените представители и защитници на малкия и средния бизнес в България заявяваме категоричната си подкрепа за внесената промяна в Закона за устройство на територията, касаеща работата на наши представители на територията на гробищните паркове в цялата страна. Смятаме за изключително полезна идеята за регламентиране на тази дейност. Произхождащите от този закон наредби за работа в гробищните паркове ще позволят:

  1. В гробищните паркове да работят квалифицирани, изрядни и порядъчни професионалисти.
  2. Режимът на работа в гробищните паркове ще елиминира възможността за измами и рекет в гробищните паркове.
  3. Ще се ограничи значително дейността на скитащите лица от сивия сектор.
  4. Гражданите, посещаващи гробищните паркове, ще бъдат защитени от изнудване. Те са предимно възрастни хора и обществото е в дълг към тях.

Г-жи и г-да народни представители,

     Надяваме се, че няма да съзрете в нашата декларация каквито и да било политически интереси и лобизъм.

     Нашите очаквания са за по-добри условия за работа на нашите колеги и за спокойствието на гражданите, които обслужваме. Надяваме се да бъдем точно разбрани.