Skip links

Декларация от сдружение на българските каменоделци, съюз за стопанска инициатива, национална занаятчийска камара и сдружение „Юристи срещу корупцията“

ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА № 053-04-9ОТ 04/03/2020   

Уважаеми г-жи и г-да народни представители,

     Всички ние горепосочените представители и защитници на малкия и средния бизнес в България заявяваме категоричната си подкрепа за внесената промяна в Закона за устройство на територията, касаеща работата на наши представители на територията на гробищните паркове в цялата страна. Смятаме за изключително полезна идеята за регламентиране на тази дейност. Произхождащите от този закон наредби за работа в гробищните паркове ще позволят:

  1. В гробищните паркове да работят квалифицирани, изрядни и порядъчни професионалисти.
  2. Режимът на работа в гробищните паркове ще елиминира възможността за измами и рекет в гробищните паркове.
  3. Ще се ограничи значително дейността на скитащите лица от сивия сектор.
  4. Гражданите, посещаващи гробищните паркове, ще бъдат защитени от изнудване. Те са предимно възрастни хора и обществото е в дълг към тях.

Г-жи и г-да народни представители,

     Надяваме се, че няма да съзрете в нашата декларация каквито и да било политически интереси и лобизъм.

     Нашите очаквания са за по-добри условия за работа на нашите колеги и за спокойствието на гражданите, които обслужваме. Надяваме се да бъдем точно разбрани.