Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Възможности за ваксиниране от мобилни екипи на Столична регионална здравна инспекция на работници и служители на предприятията, членуващи в Съюза за стопанска инициатива

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведоми Съюза за стопанска  инициатива за възможността нейни мобилни екипи да ваксинират работници и служители  на предприятията, членуващи в Съюза за стопанска инициатива. 

По настоящем СРЗИ разполага и съхранява съобразно протокола на производителя  ваксини срещу COVID – 19/ Модерна, Пфайзер, Янсен и Астра Зенека/.  

За влагането на ваксините са осигурени мобилни екипи на ЦСМП, които в случай на  отправено искане могат да извършат действията по ваксиниране на работниците и  служителите на територията на съответната фирма. Подобна организация ще способства  за осигуряването на качествена, своевременна и достатъчна медицинска грижа по процеса  на ваксиниране без нарушаване или прекъсване на работните процеси в съответните  предприятия.  

Всеки работодател на територията на СРЗИ може да се обърне към нея за  съдействие, като изготви списък на заявилите желание за ваксинация работници и  служители да посочи адрес, на който се помещава предприятието и лице за контакт, които  да изпрати данните на електронна поща на адрес msi@srzi.bg.