Skip links

Възможности за ваксиниране от мобилни екипи на Столична регионална здравна инспекция на работници и служители на предприятията, членуващи в Съюза за стопанска инициатива

Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведоми Съюза за стопанска  инициатива за възможността нейни мобилни екипи да ваксинират работници и служители  на предприятията, членуващи в Съюза за стопанска инициатива. 

По настоящем СРЗИ разполага и съхранява съобразно протокола на производителя  ваксини срещу COVID – 19/ Модерна, Пфайзер, Янсен и Астра Зенека/.  

За влагането на ваксините са осигурени мобилни екипи на ЦСМП, които в случай на  отправено искане могат да извършат действията по ваксиниране на работниците и  служителите на територията на съответната фирма. Подобна организация ще способства  за осигуряването на качествена, своевременна и достатъчна медицинска грижа по процеса  на ваксиниране без нарушаване или прекъсване на работните процеси в съответните  предприятия.  

Всеки работодател на територията на СРЗИ може да се обърне към нея за  съдействие, като изготви списък на заявилите желание за ваксинация работници и  служители да посочи адрес, на който се помещава предприятието и лице за контакт, които  да изпрати данните на електронна поща на адрес msi@srzi.bg.