Skip links

БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ССИ, СЛУЖБАТА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА РБЪЛГАРИЯ В ХЪРВАТИЯ И СЛОВЕНСКО-ХЪРВАТСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ СЪС СЪВМЕСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ

Българо-хърватският бизнес клуб в сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива, Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Хърватия, както и Словенско-хърватския бизнес клуб организират съвместна конференция в Загреб. 

Събитието ще се състои на 18 и 19 октомви, а основните теми, които ще бъдат дискутирани са: сигурност на системите от ИКТ (IT Security), застраховане (Insurance), финансови технологии (Fintech), както и прилагането на ESG критерии (екологични, социални и управленски).

В конференцията ще участват представители на бизнеса от Хърватия, Словения и България, като във всеки панел по една компания от всяка държава ще представи своята специфика. В рамките на форума България ще бъде представена и от председателя на ССИ, както и от г-н Кирил Григоров – управител на CyberOne и г-н Павел Димитров изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс”.

Програмата на Конференцията предвижда в първия ден (18.10.23 г.) да се дискутира в три панела: 

• Сигурност на системите от ИКТ (IT Security)

• Застраховане (Insurance)

• Финансови технологии (Fintech)

Вторият ден (19.10:2023 г.) е посветен на  ESG критериите (екологични, социални и управленски). Екологичните критерии разглеждат начина, по който дадена компания опазва околната среда, включително корпоративни политики, насочени към изменението на климата, например. Социалните критерии разглеждат начина, по който тя управлява взаимоотношенията със служителите, доставчиците, клиентите и общностите, в които оперира. Управлението се занимава с ръководството на компанията, заплащането на ръководителите, одитите, вътрешните контролни механизми. Екологичното, социалното и управленското инвестиране (ESG) се използва за проверка на инвестициите въз основа на корпоративните политики и за насърчаване на компаниите да действат отговорно.