Skip links

ССИ

БЕЗ ВРЕМЕ СИ ОТИДЕ СВЕТЛИН ИЛИЕВ – МНОГОУВАЖАВАН КОЛЕГА И ПРИЯТЕЛ! СВЕТЛА МУ ПАМЕТ!

Ръководството и екипът на  Съюзът за стопанска инициатива изразяват своите най-искрени и дълбоки съболезнования на близките и роднините на многоуважавания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТАЛНА БАНКА: БЪЛГАРИЯ НЕ ПОКРИВА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА, ОСТАВА САМО ИНФЛАЦИЯТА

България не покрива всички критерии за членство в еврозоната, остава само инфлацията. Това сочат редовните конвергентни доклади за 2024 г.

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.004

ИСС АНАЛИЗИРА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ ПРЕХОД В БЪЛГАРИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България анализира въглищните региони и стратегическото планиране на зеления и дигиталния преход в България. Членовете на УС

ЕЦИХ „ТРАКИЯ“, ЧИЙТО КООРДИНАТОР Е ССИ, ПРЕДСТАВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ В БУКУРЕЩ

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“(ЕЦИХ Тракия), чийто координатор е Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), бе единственият измежду над 150 дигитални хъба от