Skip links

психично чдраве

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ЧИРАЦИТЕ (EAN) С ПРОУЧВАНЕ ЗА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ЧИРАЦИТЕ

Европейската мрежа на чираците (EAN) провежда проучване за изследване на психичното здраве и благосъстоянието на чираците, адресиране на предизвикателства, потенциални