Skip links

национален план

НСТС ПРИЕ НАРЕДБАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА И НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2024 Г.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) даде принципна подкрепа на проекта на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата