Skip links

иновации

МИР ОТВОРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ С БЮДЖЕТ 127 МЛН. ЛВ.

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за

ССИ все участие в международна конференция в рамките на инициатива “Spinoff Bulgaria”

 Съюзът за стопанска инициатива беше представен в лицето на председателя Васка Бакларова и заместник-председателя Светлин Илиев. Конференцията цели да създаде