Skip links

еко

15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 98,4 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (ПВУ)

Петнадесет предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 млн. лв. ще бъдат финансирани по Националния