ССИ СЕ СРЕЩА С БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И БЛАГОЕВГРАД

Утре, 22.02.2023 г.(сряда), Съюзът за стопанска инициатива, в качеството си на национално представителна организация на работодателите, представляваща над 11 хил. предприятия с над 120 000 заети в тях, организира срещи с бизнеса, представители на местната и националната власт в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград. Срещата в гр. Гоце Делчев ще бъде в Международен образователен …

ССИ СЕ СРЕЩА С БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ВЛАСТ В ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И БЛАГОЕВГРАД Прочетете още »