Skip links

Новини

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МСП ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2024 – 23.06 – 25.06.2024 Г. В НЮ ЙОРК, САЩ

Български фирми с възможност за финансиране за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, което ще се проведе в
сси

ССИ СТАРТИРА 4-ГОДИШЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.005-0005, проект „Съвместни дейности на социални партньори

ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАНАЯТИТЕ, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (SMEUNITED): ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ДОГОВОР УВЕЛИЧИ РЕГУЛАТОРНИЯ НАТИСК ВЪРХУ МСП

Предприемачите правят иновации и инвестират – оставете ги“ беше посланието, което президентът на SMEunited Петри Салминен отправи към комисаря по
сси

ФОНД НА ЕС КОМПЕНСИРА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За поредна годината стартира програмата на Фонд „Ideas Powered for Business”. Тя е финансирана от Службата на Европейския съюз за интелектуална