Skip links

Социален Диалог

Отговорът на SMEUnited на първата фаза от консултации на социалните партньори съгласно член 154 ДФЕС относно изпълними действия за справяне с предизвикателствата, свързани със справедливите минимални заплати

На 14 януари Европейската комисия започна първата фаза на консултации със социалните партньори относно евентуални европейски действия за справяне с

На 27 февруари SMEunited стартира проекта си SMILES (SMEs’ Involvement in the European Semester): оценка на резултатите и път напред – с участието на Европейската комисия и Eurofound

Целта на проекта е да се разбере по-добре дали и как организациите на МСП участват в процеса на Европейския семестър

Сребърна сделка за Европа: ЕС и неговите държави-членки трябва да гарантират качествена дългосрочна грижа за по-възрастното си население на регулирания пазар

Докладът на ЕИСК разкрива, че ситуацията в сектора на грижите за живеене е неустойчива, тъй като условията на труд на