Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Икономика и Образование

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия

На 10 ноември 2020 год., европейските комисари Никола Шмит и Тиери Бретон официално стартираха Пакта за уменията, централен елемент от Европейската програма за умения. Уменията са от основно значение за нашето възстановяване от пандемията от коронавирус и за овладяването на цифровия и зеления преход. Предприятията, големи и малки, се нуждаят от квалифицирани хора за иновации …

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост...

Работодателската организация и нашите членове високо оценяваме и приветстваме възприетия от правителството подход за ранно изготвяне и мащабно обществено консултиране на разглеждания програмен документ от изключителна важност за възстановяването на българската икономика от последиците от разпространението на пандемията от COVID-19 и за развиване на потенциала й за растеж. В структурно отношение Планът за възстановяване и …

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

„Ноу-хау за… по време на криза“ – безплатната платформа за обучения на европейската банка...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) стартира безплатна онлайн програма за онлайн обучения и съвети в подкрепа на микро, малки и средни компании (МСП), изправени пред икономическия ефект от корона вирус пандемията. Програмата на ЕБВР, под надслов „Ноу-хау за … по време на криза“, обединява важна информация в централизиран хъб, където предприемачите могат да …

„Ноу-хау за… по време на криза“ – безплатната платформа за обучения на европейската банка за възстановяване и развитие Прочетете още »

Изменения в някои режими от значение за бизнеса във връзка с извънредната епидемична обстановка

Със Закона за изменение и попълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД на ЗМДВИПОРНСПП), обн. в ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., се въвеждат някои изменения в нормативни регулации от значение за бизнеса. …

Изменения в някои режими от значение за бизнеса във връзка с извънредната епидемична обстановка Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива участва в Европейската виртуална Асамблея на малките и средни предприятия...

Снимка: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_en Европейската асамблея за МСП е най-важното събитие за малките и средните предприятия в Европа. Тя се провежда веднъж годишно като основно събитие от Европейската седмица на МСП. На нея присъстват представители на Европейската комисия, държавите-членки на ЕС, науката, европейските и национални асоциации и предприемачи, които обсъждат актуални проблеми на политиката на ЕС за …

Съюзът за стопанска инициатива участва в Европейската виртуална Асамблея на малките и средни предприятия 2020 год. Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива не подкрепи увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари...

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава на 19.11.2020 г., като дневният ред включваше два важни въпроса за бизнеса: обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната и на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници …

Съюзът за стопанска инициатива не подкрепи увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2021 година Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният...

На 9 и 10 ноември Съюзът за стопанска инициатива участва в онлайн събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“, организирано от Европейския алианс за чиракуване и Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Събитието бе част от Европейската седмица на професионалните умения. Европа постепенно преминава от стратегията за …

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“ Прочетете още »

План за възстановяване и устойчивост

Снимка: strategy.bg Към настоящия момент е обявено обществено обсъждане и паралелно се извършва консултиране със социалните партньори на проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България. Планът на Европейската комисия за възстановяване на Европа от кризата с COVID-19 беше представен в края на в. май 2020 г., като той е съставен от два …

План за възстановяване и устойчивост Прочетете още »

Възстановяването спира, тъй като новата вълна на пандемията задълбочава несигурността според есенната икономическа прогноза...

Пандемията от коронавирус представлява много голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки социално-икономически последици. Икономическата дейност в Европа претърпя сериозно сътресение през първата половина на годината и започна бързо да се възстановява през третото тримесечие с постепенното премахване на противоепидемичните мерки. Новата вълна на пандемията през последните седмици обаче …

Възстановяването спира, тъй като новата вълна на пандемията задълбочава несигурността според есенната икономическа прогноза на Европейската комисия Прочетете още »

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение

Снимка: smeunited.eu SMEunited приветства новия пакет за умения, предложен от Европейската комисия, включително новата Европейска програма за умения, предложението за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО), подкрепата за младежка заетост и стартирането на новата платформа Europass. Недостигът на умения и несъответствието все още са едно от основните предизвикателства пред занаятите и МСП. …

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение Прочетете още »