Skip links

30 години Варненска туристическа камара

През изминалата седмица Варненска туристическа камара отбеляза своята 30-та годишнина. Специален поздравителен адрес и плакет поднесе председателят на ССИ г-жа Виолина Накова на г-н Илин Димитров – председател на ВТК и част от управителния съвет на ССИ.

„Партньорството между Варненска туристическа камара и ССИ е изключително ползотворно и подпомагащо бранша. За мен лично е чест да бъда част от това партньорство и да работя съвместно с колегите за подобряване на бизнес средата в региона“ – сподели г-н Димитров.


Г-н Илин Димитров (вляво) и г-жа Накова.

Варненска туристическа камара (ВТК) е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих. ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма – хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма. ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара.