Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

30 години Варненска туристическа камара

През изминалата седмица Варненска туристическа камара отбеляза своята 30-та годишнина. Специален поздравителен адрес и плакет поднесе председателят на ССИ г-жа Виолина Накова на г-н Илин Димитров – председател на ВТК и част от управителния съвет на ССИ.

„Партньорството между Варненска туристическа камара и ССИ е изключително ползотворно и подпомагащо бранша. За мен лично е чест да бъда част от това партньорство и да работя съвместно с колегите за подобряване на бизнес средата в региона“ – сподели г-н Димитров.


Г-н Илин Димитров (вляво) и г-жа Накова.

Варненска туристическа камара (ВТК) е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих. ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма – хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма. ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара.