Skip links

ℹ️ Медия обзор: Нужна е актуализация на бюджета за подпомагане на бизнеса

Становище на ССИ относно актуализацията на бюджета:

https://news.bg/finance/nuzhna-e-aktualizatsiya-na-byudzheta-za-podpomagane-na-biznesa-spored-ssi.html