Skip links

Покана за дигитално събитие

Международна кръгла маса на тема: „ЦИФРОВА И УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ: МАЛКИТЕ НА ФОКУС

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Европейската организация за киберсигурност (ECSO) и Българската асоциация по киберсигурност (БАК) и имат удоволствието да Ви поканят за участие в международна кръгла маса на тема: „ЦИФРОВА И УСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ: МАЛКИТЕ НА ФОКУС“.

Събитието ще се предава на 20.09.2021 г., от 14,00 часа на живо в канала на ССИ във Facebook ТУК.

Кръглата маса ще се проведе в два последователни панела, посветени на цифровизацята на българската икономиката и на нейната киберустойчивост, разглеждани и в европейския контекст.

Целта на събитието е да се постави фокус върху предизвикателствата пред цифровизацията на българската икономика, да се насърчи широкото използване на новите технологии – изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност и други, както и да се изгради мост между всички заинтересовани страни – бизнес, академични среди, публични органи и европейски институции, в общата ни цел – да изградим цифровизирана и устойчива България, с икономика базирана на високата добавена стойност.

Участници:

  • ☑️ Виолина Накова, Председател на Съюз за стопанска инициатива
  • ☑️ Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства
  • ☑️ Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта
  • ☑️ Луиджи Ребуфи, Генерален-секретар на Европейската организация по киберсигурност (ECSO)
  • ☑️ и други

Модератор: Светлин Илиев, Председател на Българска Асоциация по Киберсигурностдседател