Skip links

Форум, организиран от Съюза за стопанска инициатива, УНСС и Асоциацията по киберсигурност дискутира сигурността на бизнеса в условията на криза

Кръгла маса на тема “Сигурност на бизнеса в условията на кризата (икономически, енергийни и кибер аспекти)” организирана съвместно от ССИ и УНСС , с подкрепата на Cyber Academy и катедра “Национална и регионална сигурност” се проведе в УНСС. Специален гост на форума беше министърът на енергетиката Александър Николов.

В откриването участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, председателят на Управителния съвет на ССИ Васка Бакларова, зам.-деканът по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и член на УС на ССИ доц. д-р Нончо Димитров и председателят на Съвета на настоятелите на УНСС и на НБС ВОН-КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева.

Свои доклади в двата основни панела  – за кибер заплахите в условия на кризи и възможностите, които дават финансовите инструменти по време на кризи представиха членът на УС на ССИ и председател на Асоциацията по киберсигурност Светлин Илиев и Светослава Георгиева, член на УС на ССИ и и на инвестиционния комитет на програма Invest EU.

„УНСС разполага с научните възможности, защото това е люлката, в която се възраждат и изграждат едни от най-големите специалисти в трите насоки финанси, енергетика и киберсигурност. Именно това са трите теми, по които работи Съюза за стопанска инициатива, като национална работодателска организация доста време преди да се сформират кризите, в които се намираме в момента“, заяви Васка Бакларова и подчерта, че системите в които Съюзът развива общи цели с УНСС са свързани с Европейската зелена сделка, финансовите инструменти по време на кризи и дигиталната трансформация.

„Беше ни изключително лесно както на мен, така и на колегите от ССИ да организираме тази кръгла маса, защото кризите станаха много – икономическа, енергийна, кибер криза и то в условията на една война, която се води доста близо до нашата страна и е необходимо да се търсят решения. Затова решихме, че тук е мястото да направим тази дискусия и да отправим тези послания, които да излязат съвместно както от академичните среди, така и от бизнеса пред нашите студенти за да видят какви проблеми решаваме тук и къде те ще отидат след време, когато приключат своето обучение“, каза доц. Нончо Димитров.

В презентацията си Светлин Илиев насочи вниманието към кибер заплахите, пред които са изправени българското общество и бизнеси, особено в ситуация на военно-политически конфликт с кибер измерения, близо до нашата граница. Експертът разви тезата, че нито държавата, нито бизнесът са достатъчно подготвени за тези кризи и единственият ефективен начин за успешното им преодоляване е публично-частното партньорство между държавата, бизнеса и университетите.

Светослава Георгиева представи на участниците във форума възможностите, които предоставя InvestEU. за българския бизнес, с фокус върху възобновяемата енергия и конкретни европейски инициативи в тази сфера. Освен това тя насочи вниманието към потенциала от тези възможности да се възползват и българските университети и студенти.