Skip links

ФЕРМЕРИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА 817 МЛН. ЛВ. СУБСИДИИ ОТ ЕС ДО 24 ЮНИ

Фермери ще могат да кандидатстват за 817 млн. лв. от ЕС директни плащания до 24 юни 2024 година. Заедно със съфинансирането от бюджета общото подпомагане ще надскочи 1.2 млрд. лв. Това стана ясно от първите информационни дни на аграрното ведомството за новата кампания за директните плащания, съобщава mediapool.bg.

Правилата, по които ще се случва кандидатстването са включени в наредби, чието обществено обсъждане трябва да приключи до 20 май. 

Очаква се за помощта да кандидатстват около 65 000 земеделци, а най-големите масиви са на зърнопроизводителите. Задължителна стъпка преди подаването на заявленията за подпомагане е очертаването на нивите на цифрова карта. Това може да се случи и в момента, като по последни данни са подадени над 9000 заявления, като 7000 от тях са за площи за над 1 млн. хектара.

„Въпреки, че кампанията стартира със закъснение, екипът на земеделското министерство полага всички усилия да навакса забавянето“, заяви зам.-министър Таня Дъбнишка. Тя обясни, че за голяма част от зададените въпроси предстои развръзка на европейско ниво. А впоследствие разпоредбите да бъдат отразени и имплементирани в националната нормативна уредба.

Другият зам.-министър на земеделието Иван Капитанов открои някои от промените при кандидатстването за директните субсидии през предстоящата кампания.

Допустими за подпомагане са физически и юридически лица, които са активни земеделски стопани.

Променено условие е доходите от селскостопанска дейност да съставляват най-малко 10% от общия приход на предприятието, вместо досегашните 1/3.

Годишният размер на директните плащания трябва да е минимум 2% от приходите от неселскостопанска дейност, вместо досегашните 5%.

Сред другите изисквания към кандидатите са да са с валидни правни основания, а минималната площ за подпомагане да бъде 0.5 хектара.

„Целта е тези оператори, които имат консолидиран бизнес в няколко направления, да не бъдат ощетени и да бъде разширен максимално кръгът на подпомаганите“, разясни заместник-министър Капитанов.

При обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци се създава нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

При интервенциите за плодове и зеленчуци, изискването за предоставяне на документи за закупени семена и посадъчен материал се заменя с изискване земеделските производители да предоставят опис, заверен от агроном. Запазва се възможността да бъдат предоставяни фактури за закупени семена и посадъчен материал, издадени на името на бенефициента.

Зa 2023 г. са подпомогнати близо 65 000 земеделски стопани с над 808 млн. лв. Традиционно са подпомогнати общо 38 млн. дка земя и над 1.2 млн. животни.

Източник: mediapool.bg

Leave a comment