Skip links

УСЛУГИТЕ НА ЕЦИХ “ТРАКИЯ” В ПРЕСТИЖНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАТФОРМИ

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ стана първият български доставчик на услуги за киберсигурност, който се присъедини към „Cyberhive EUROPE“® – платформата на Европейската организация за киберсигурност (ECSO).  Сред членовете на Борда на ЕCSO е и Светлин Илиев – ръководител на международните партньорства на Хъб “Тракия”. Сред учредителите на ЕЦИХ “Тракия” е и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), който е координатор за България на паневропейския знак за качество в кибер-индустрията „Cybersecurity Made in Europe„.

 В своята платформа ECSO има доверени доставчици на услуги от близо 20 европейски страни, сред които и ЦИХ “Тракия”, бенефициент по проекта „Cyber4AllSTAR“, финансиран по програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия и националната програма „ПНИИДИТ“ за научни изследвания и иновации. 

В платформата „Cyberhive“ могат да бъдат открити най-новите решения за киберсигурност от европейски доставчици, в т.ч. „Тракия Кибер Полигон“ на ЕЦИХ “Тракия”; съществува и възможност съответните доставчици да се свързват помежду си.

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ вече получи „Знак за качество“ в рамките на платформата „ADMA Trans4MErs xChange„, който утвърждава ролята на Хъба като доставчик на технологични услуги за европейските малки и средни предприятия от производствения сектор.

Първата услуга, която ЕЦИХ Тракия промотира в международен план е „Digital Maturity Assessment“  – оценка на дигиталната зрялост на предприятията, която служи като отправна точка към останалите специализирани услуги на Хъба в сферата на киберсигурността. 

Благодарение на експертния опит на координатора на хъб „Тракия“ в лицето на Съюза за стопанска инициатива, в екипа на Хъба има специалисти по международен бизнес, които да опосредстват връзките между българските МСП от производствения сектор и техните настоящи и бъдещи партньори от останалите страни-членки на ЕС.

Промоцията на ЕЦИХ Тракия в международни платформи не се ограничава само до тези, които са онлайн. На 08.03.2024 г. ЕЦИХ Тракия взе активно участие в Българо-Турския бизнес форум, организиран в гр. Бургас от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

„България и Турция са съседи, които имат възможността да споделят силните си страни. Огромните ресурси и модерните технологични паркове в Турция работят по иновации и желаят да споделят това със съседите си от България. Ние в България притежаваме шанса да сме част от Европейския съюз и да познаваме пътя към общия пазар, но и да бъдем силно иновативен и създаващ общности народ.“, коментира по повод на форума Ясен Танев – ръководител на партньорската еко-система на Хъб „Тракия“, който бе модератор на панелната дискусия за иновациите в дигиталните технологии по време на събитието.

ЕЦИХ “Тракия” имаше възможността чрез своя експерт да провокира разговори на тема съседи и иноватори през бизнес и научни екосистеми. Обяви и очакваното разширение в международен план на поддържания от Хъба „Каталог за иноватори„, както и достъп за българската иновативна екосистема до турския пазар чрез контактите на ЕЦИХ “Тракия” там.

ЕЦИХ “Тракия” обединява академичните среди, МСП, големи компании, публични администрации и браншови асоциации, за да преодолее пропастта в сферата на цифровизацията и киберсигурността в България. EЦИХ “Тракия” се фокусира върху осигуряването на достъп до експертиза в областта на киберсигурността на регионално, национално и европейско ниво чрез своите установени връзки и членство в различни организации – EЦИХ “Тракия” е договорен партньор на регионалното представителство на мрежата EEN, а също и на Европейския коридор за киберсигурност (ECCE). ECCE е общоевропейска инициатива под шапката на European Cyber Security Organization (ECSO), която обединява цифрови хъбове от целия Европейски съюз, фокусирани върху киберсигурността.

Leave a comment