Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ) ОЧЕРТА ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Като приоритетни цели за организацията бяха изведени дигитализацията, киберсигурността, зеления преход, както и подкрепата на микро, малкия и средния бизнес у нас

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), работодателската организация, в която членуват над 11 хиляди предприятия и която представлява микро, малкия и средния бизнес у нас, очерта целите, които поставя пред себе си за 2023 година. Това стана по време на Общото събрание на организацията, което се проведе по-рано днес.

“Изключително важно за нас е да продължим да работим в посока защитаване на интересите на микро, малкия и средния бизнес у нас. Макар и подценяван той е от ключово значение за развитието на българската икономика”, категорична беше Васка Бакларова председател на ССИ.

Сред останалите приоритети на Съюза, които бяха изведени като водещи за организацията са: активната работа с браншови организации и асоциации, съдействие от страна на ССИ в подготовката на бизнеса и икономиката за изпълнение на изискванията по Зелената сделка, съдействие по отношение на процеса по цифровата трансформация на страната и киберсигурността, подпомагане на процеса на излизане на микро, малкия и средния бизнес у нас на международните пазари, набирането на нови членове.

Именно, за да подпомогнат ефективната работа по горепосочените цели беше взето решение в Управителния съвет на ССИ да се присъединят Владимир Данаилов и Красимир Симонски. Владимир Данаилов е с богат опит в международната дейност, бил е Изпълнителен директор на Фонда на фондовете, както и заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столична община. Kрасимир Симонски пък е експерт по дигитализация и киберсигурност, доктор на науките от Българската академия на науките. Заемал е длъжността Национален координатор по киберсигурността в ДАЕУ до закриването на агенцията във връзка със създаването на Министерство на електронното управление

В рамките на общото събрание на Съюза за стопанска инициатива бяха приети и промени в Устава на организацията, очертаващи принципите и ценностите, от които ще се ръководи ССИ в своята дейност. Като водещи принципи бяха изведени: запазването политически неутралитет, финансовата самостоятелност и прозрачност на организацията, подкрепата на принципите на свободния пазар.