Skip links

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ) ОЧЕРТА ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Като приоритетни цели за организацията бяха изведени дигитализацията, киберсигурността, зеления преход, както и подкрепата на микро, малкия и средния бизнес у нас

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), работодателската организация, в която членуват над 11 хиляди предприятия и която представлява микро, малкия и средния бизнес у нас, очерта целите, които поставя пред себе си за 2023 година. Това стана по време на Общото събрание на организацията, което се проведе по-рано днес.

“Изключително важно за нас е да продължим да работим в посока защитаване на интересите на микро, малкия и средния бизнес у нас. Макар и подценяван той е от ключово значение за развитието на българската икономика”, категорична беше Васка Бакларова председател на ССИ.

Сред останалите приоритети на Съюза, които бяха изведени като водещи за организацията са: активната работа с браншови организации и асоциации, съдействие от страна на ССИ в подготовката на бизнеса и икономиката за изпълнение на изискванията по Зелената сделка, съдействие по отношение на процеса по цифровата трансформация на страната и киберсигурността, подпомагане на процеса на излизане на микро, малкия и средния бизнес у нас на международните пазари, набирането на нови членове.

Именно, за да подпомогнат ефективната работа по горепосочените цели беше взето решение в Управителния съвет на ССИ да се присъединят Владимир Данаилов и Красимир Симонски. Владимир Данаилов е с богат опит в международната дейност, бил е Изпълнителен директор на Фонда на фондовете, както и заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столична община. Kрасимир Симонски пък е експерт по дигитализация и киберсигурност, доктор на науките от Българската академия на науките. Заемал е длъжността Национален координатор по киберсигурността в ДАЕУ до закриването на агенцията във връзка със създаването на Министерство на електронното управление

В рамките на общото събрание на Съюза за стопанска инициатива бяха приети и промени в Устава на организацията, очертаващи принципите и ценностите, от които ще се ръководи ССИ в своята дейност. Като водещи принципи бяха изведени: запазването политически неутралитет, финансовата самостоятелност и прозрачност на организацията, подкрепата на принципите на свободния пазар.