Skip links

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕ БИЗНЕС СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И МАКЕДОНИЯ

Представители на Съюза за стопанска инициатива взеха участие в работна среща на работодателски организации, профсъюзи и работнически съвети от Италия, Испания, Македония и България, организирана по Проект BASE с европейско финансиране.  Проектът има за цел да подпомогне имплементирането на Директивата за създаване на работнически съвети в бизнес организациите за по-ефективен диалог между работодатели и работници. Събитието се проведе в Скопие, Северна Македония на 21-22 септември 2023. 

В рамките на посещението Красимир Симонски, член на УС на Съюз за стопанска инициатива, проведе среща с Миле Бошков, председател на Бизнес конфедерацията на Република Северна Македония, представляваща 6 500 компании с 45 000 работници. Двамата споделиха опит като национално представени работодателски организации и обмениха идеи за съвместно участие в предстоящи проекти. Симонски запозна колегата си от южната ни съседка с инициативите и дейностите на Съюза за подпомагане на дигиталната трансформация на бизнес, както и с богатия каталог услуги за киберсигурност, които могат да се предлагат и на компании от Северна Македония, благодарение на партньорство между двете организации.

По време на дискусиите в работните групи, Светлин Илиев, председател на Българската асоциация по киберсигурност, представи актуална информация и добри практики от България, като дейностите на ЕЦИХ „Тракия“ и Българската асоциация по киберсигурност.  

“Цифровият и зеленият преход вървят ръка за ръка. Държавата, бизнесът и академичните институции са триадата, която следва да бъде движещата сила за цифровата трансформация. ЕЦИХ „Тракия“ е пример на европейско ниво как това партньорство е възможно и работи“, коментира Илиев. ю