Skip links

Съюзът за стопанска инициатива организира събитие с бизнеса и представители на местната и националната власт в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград

Съюзът за стопанска инициатива в качеството си на национално представителна организация на работодателите, представляваща над 10 500 предприятия с над 120 000 заети в тях, ежедневно се стреми да поддържа изпреварваща и навременна осведомеността на своите членове и партньори, и да подпомага българския бизнес. 

Съюзът за стопанска инициатива организира събитие с бизнеса и представители на местната и националната власт в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград, която има за цел да представи дейността на сдружението, както и възможностите, които организацията дава за съдействие на местния бизнес.

На форума ще бъдат засегнати няколко основни теми. На първо място – възможностите за защита на интересите на членовете на ССИ в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Друга важна за местния бизнес тема ще бъде свързана със съдействието, което съюзът може да окаже при работа с финансови инструменти – както национални, така и европейски.

Фокусът на ССИ е насочен към така наречения „зелен преход“ и възможностите, от които родният бизнес ще може да се възползва. Сериозен акцент по време на срещата ще бъде поставен върху дигиталната трансформация и киберсигурността, където в дискусията ще участва един от най-изявените родни експерти в тази област – Явор Колев.

Съюзът за стопанска инициатива започва нова инициатива, с цел да стимулира членовете си да работят помежду си, като си предоставят преференциални условия, за да създадат една силна бизнес общност. Първата компания, която представи специалните си условия за членовете на съюза бе ЗК „Лев Инс“ АД. Очаква се на следващите срещи и други от членовете на съюза да представят специални преференциални условия, само за членовете на сдружението.