Skip links

Съюзът за стопанска инициатива обяви началото на стратегическия проект: Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“

В днешната Пресконференция Съюза за стопанска инициатива, обяви съвместно с Институт по информационни и комуникационни технологии, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, Българска асоциация по Киберсигурност и Община Пловдив началото на стратегическия проект: Европейски Цифров иновационен хъб „Тракия“.

„ЕЦИХ „Тракия“ ще доведе старт на всички наши членове, на малките и средни предприятия в южен централен район и общинските структури, да поведе един нов път към дигиталната трансформация и мрежовата сигурност.“ – обяви г-жа Васка Бакларова, Председател на Съюз за стопанска инициатива.

Проектът се финансира по Програма „Цифрова Европа“ от Европейската Комисия и по Национална Програма: „Научни изследвания иновации и цифровизация за интелигентна трансформация“. Финансирана е директно от европейски фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява от основен Бенефициент като такъв ЕЦИХ „Тракия“ и координатор Съюза за стопанска инициатива. Неговата продължителност е 3 години до 2025 година. „Това е ключово начинание, обединявайки нуждите на българския бизнес в лицето на малките и средни предприятия, да подпомогнем пътят им към дигиталната трансформация и Киберсигурността.“ – добави още г-жа Васка Бакларова.

Цялото видео: