Skip links

Становище на Съюза за стопанска инициатива във връзка с проект на Закон за допълнение на Кодекса на застраховането

Уважаеми дами и господа,

Съюза за стопанска иницитива, след като се запозна със сигналите на работодатели и мнението на експерти, настоява за отхвърляне на така предложения проект на Закон за допълнение на Кодекса за застраховането или, алтернативно, за изменение и прецизиране сългасно изложените от нас съображения на текствовете на проекта с оглед защитата, както на интересите на застрахователния бранш, така и тези на българските граждани, от които прблизително 3 000 000 (три милиона) са позлвателите на застраховка „Гражданска отговорност“ и които ще бъдат засегнати от неминуемото увеличение на цената на тази застраховка, вселдствие на така предложената законодателна промяна.

Може да се запознаете с цялото становище.