Skip links

СТАНОВИЩЕ НА ССИ, ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА, ПУБЛИКУВАН НА 11.04.2023Г.