Skip links

Становище на ССИ относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2023г.