Skip links

Становище на ССИ относно предложените от Главния държавен здравен инспектор нови ограничителни мерки

Във връзка с предложените от Главния държавен здравен инспектор на Министъра на здравеопазването нови ограничителни мерки на територията на страната за ограничаване на разпространението на COVID-19, Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация изразява следното:

І. По отношение на предложените от Главния държавен здравен инспектор на Министъра на здравеопазването нови ограничителни мерки на територията на страната във връзка с разпространението на COVID-19.

Направените предложения са изградени върху прилагания в началото на пандемията и по време на следващите две вълни модел на преустановяване на работа на всички обществени места. Действително това е най-лесният и бързият начин за ограничаване на разпространението, но най-негативният за развитието на икономиката. Ние считаме, че този модел трябва да бъде ревизиран като се разгледат и приложат повече алтернативни способи за въздействие върху разпространението на заразата, без да се преустановява дейността на бизнеса.

1. Във връзка с така изразената ни позиция ние не подкрепяме направените предложения за пълно преустановяване на всички масови инициативи с висока концентрация на хора, като считаме, че трябва да се въведе норма на концентрация на определена площ, да се установи задължение за дезинфекция на входовете/ подходите за събитието, да се разпореди носенето на маска по време на масовото мероприятие на открито.

2. Не подкрепяме и предложението за преустановяване на провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на закрито. Конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не съдържат висока степен на риск. Това са мероприятия, които позволяват да се провеждат при висока степен на контрол и в никакъв случай не могат да се приравняват на масовата инициатива с висока концентрация на хора. 

Направеният допуск (изключение) за провеждането им при наличие на 100 % ваксиниран персонал и присъстващи не е релевантно. Това изключение на практика не е приложимо доколкото в България има под 20 % ваксинирано население (голяма част от което са хора над 60 години). Още повече, че за завършил курса на ваксинация се приема лице, което е поставило втора доза на ваксина и освен това са изминали още 14 дни от поставянето й. 

Така само привидно се дава възможност за провеждането на тези мероприятия, но тя не е приложима и само ще предизвика допълнителни негативни ефекти. Още повече, че работодателите не разполагат с възможност да въздействат на персонала си и да го принуждават да се ваксинира. Категорично се противопоставяме на това работодателите да бъдат натоварени с тази несвойствена им функция да мотивират персонала си да се ваксинира и да прави избор под натиск във връзка с упражняването на своите здравни права. Това е функция на държавата и само тя може да повлияе на населението да направи информиран избор и да се ваксинира. Ето защо трябва да се засилят мерките и действията на институциите по ваксинационната кампания, а не те своебразно „да се делегират“ на работодателите.

Не трябва да изключваме и хипотезите, при които само едно лице има определени медицински противопоказания за поставяне на ваксина, но при предложения вариант това ще направи мероприятието недопустимо за провеждане.

Трябва да се отчете, че подобна забрана ще постави всички градски хотели на ръба на фалита, тъй като по-голямата част от тяхната дейност е свързана именно с осъщестествяването на подобни мероприятия и с бизнес пътувания, които са силно ограничени в момента предвид на действащите ограничения за влизане на чужденци на територията на страната. 

3. Изложените по-горе аргументи ни карат да изразим несъгласие и с направените предложения за преустановяване на провеждането на закрито на мачове и други спортни мероприятия.

4. По отношение на преустановяване на груповите посещения на фитнеси, спортни зали, клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, считаме, че груповите посещения не са с по-висока степен на опасност от индивидуалните такива. Напротив, те дават възможност за още една линия на контрол – не само от управляващите съответното съоръжение, но и от самите организатори на груповата практика. По отношение пък на допуска за провеждането им при наличието на 100 % ваксиниран персонал, вече изразихме своята позиция относно него.

5. По изложените по-горе аргументи не може да приемем за най-наложителния вариант и преустановяването на работа на музеи, галерии и други културни събития, на нощни заведения, игрални зали и казина, както и на работата на закрито на заведения за хранене.

6. Във всички изложени по-горе хипотези трябва да се подходи подобно на съдържащото се в т. 3.9. от предложенията на Главния държавен здравен инспектор, а именно въвеждане и/или засилване на контрола за достъп и ограничаване на потока от лица съобразно зададени норми. 

ІІ. Предлагаме да бъдат въведени следните мерки за ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19.

1. Да останат наложените към момента ограничения за работа с капацитет до 50 %.

2. Да се засили контролът върху спазването на всички наложени ограничения и мерки.

3. Носенето на маски на закрито и открито при посещение на местата и мероприятията, посочени в предложението на Главния държавен здравен инспектор, в случай, че не е възможно да се спази дистанция от минимум 1.5 метра между посетители, които не са членове на едно семейство.

4. Задължителна дезинфекция (чрез диспенсъри и др.) при влизане и излизане във всички места с обществено предназначение.

5. Задължително мерене на температурата при влизане във всички закрити помещения с обществено предназначение.

7. Всички обекти с обществено предназначение (вкл. хотелски комплекси, търговски центрове, фитнеси и др.) да получат безплатни тестове и да се правят изследвания  на персонала и на избирателен принцип на посетителите.

8. Представителите на бизнеса да носят отговорност за контрола на изпълнение на мерките. Нарушителите да бъдат лишени от субсидиране.

9. Сключване на реципрочни споразумения със съседните държави за отпадане на PCR тестовете за следващия туристически сезон. В момента той се договаря и това е изключително наложително (по примера на Румъния и Чехия от тази година).

10. Повишаване на праговете за навлизане в оранжева и червена зона на страните от ЕС, предвид на това, че всеки ден се увеличава процентът на ваксинираните в тези страни.

11. Влизане за постоянно в зелена зона на всички държави с над 70 % ваксинирани. 

ІІІ. По отношение на необходимите икономически мерки за подпомагане на бизнеса.

Според нас трябва да бъде изработена светофарна уредба и за икономически мерки. Необходима е предвидимост за бизнеса, като трябва да има ясно разписани правила при какви ограничения за работата на бизнеса, какви мерки за подкрепа се активират и се прилагат. Считаме, че при сегашната ситуация е наложително да се предприеме следното:

1. Активна кампания за доброволно ваксиниране.

2. Безплатен достъп до антигенни тестове за персонала на обектите с обществено предназначение и за посетителите.

3. Удължаване на срока на приложимост на мярката „60/40“ (ПМС 151/2020 г.) до края на годината с възможност за актуализиране на дизайна й в съответствие с актуално състояние на засягане на ограничените в дейността си бизнеси и с възможностите, които предоставя Временната рамка.

4. Възстановяване на марката „80/20“ (РМС 429/2020 г.) за подкрепа до 80 на сто от разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала в най-силно засегнатите сектори – транспорт, хотелиерство и ресторантьорство.

5. Удължаване на Програмата на НАП за подкрепа за оборотен капитал за бизнеси, чиято дейност е ограничена със заповед на здравните органи – на централно и на регионално ниво.

6. Откриване на нова схема за директно предоставяне на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за подкрепа на автомобилните превозвачи чрез пренасочване на неусвоени средства от ОП „Транспорт“.

7. Включване на самоосигурените лица в обхвата на прилаганите мерки.