Skip links

Становище на ССИ относно предложените от Главния държавен здравен инспектор нови ограничителни мерки

Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация изразява следното становище във връзка с предложените от Главния държавен здравен инспектор на Министъра на здравеопазването нови ограничителни мерки на територията на страната във връзка с разпространението на COVID-19:

І. По отношение на предложените от Главния държавен здравен инспектор на Министъра на здравеопазването нови ограничителни мерки на територията на страната във връзка с разпространението на COVID-19.

Направените предложения са изградени върху прилагания в началото на пандемията и по време на следващите две вълни модел на преустановяване на работа на всички обществени места. Действително това е най-лесният и бързият начин за ограничаване на разпространението, но най-негативният за развитието на икономиката. Ние считаме, че този модел трябва да бъде ревизиран като се разгледат и приложат повече алтернативни способи за въздействие върху разпространението на заразата, без да се преустановява дейността на бизнеса.

Доц., д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор / Източник: bnr.bg

1. Във връзка с така изразената ни позиция ние не подкрепяме предложението за преустановяване на провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и други обществени мероприятия в присъствена форма на закрито. Конгресно-конферентните и сходните с тях мероприятия на закрито не съдържат висока степен на риск. Това са мероприятия, които позволяват да се провеждат при висока степен на контрол и в никакъв случай не могат да се приравняват на масовите инициатива с висока концентрация на хора. 

Трябва да се отчете, че подобна забрана ще постави всички градски хотели на ръба на фалита, тъй като по-голямата част от тяхната дейност е свързана именно с осъщестествяването на подобни мероприятия и с бизнес пътувания, които са силно ограничени в момента предвид на действащите ограничения за влизане на чужденци на територията на страната. 

2. Предлагаме провеждането на събитията от частен характер (кръщенета, сватби и др.) да се допуска с участието на не повече от 25 лица на закрито. В предложението на Главния държавен здравен инспектор не се съдържат достатъчно аргументи и статистика относно разпространението на заразата именно на такива мероприятия, нито пък има данни при сегашния допуск от 30 лица на закрито подобни мероприятия да се се превръщали в огнища за разпространение на заразата. Считаме, че марж на намаление от 5 лица ще има достатъчен благоприятен ефект. По-малка от тази бройка прави провеждането на такива събития практически невъзможно, макар мерките да съдържат допуск за това.

3. Няма фактическо основание за това да бъде преустановена работата на закрито на заведения за хранене и развлечения, които са прилежащи на местата за настаняване по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, по отношение на лица, които не са гости.

Тези заведения за хранене и развлечения трябва да работят в същия режим, както останалите заведения. В противен случай те са поставени в неблагоприятно положение, тъй като в тези места често се осъществяват бизнес контакти на лица, които не са гости на хотела и това е част от т.нар. „градска бизнес култура“. Подобно ограничение би имало негативен ефект върху бизнеса и не почива на разумна аргументация.

4. Във всички изложени по-горе хипотези трябва да се наблегне върху въвеждането и и/или засилването на контрол за достъп и ограничаване на потока от лица съобразно зададени норми. 

5. Подкрепяме преустановяването на използването на физкултурните салони и зали в училищата, тъй като тези помещения в повечето случаи нямат добра вентилация и през тях всеки ден минават почти всички обучаване в институцията. 

ІІ. Предлагаме да бъдат въведени следните мерки за ограничаване на разпространението на заразата с COVID-19.

1. Активна кампания за доброволно ваксиниране и за насърчаване за спазване на въведените противоепидемични мерки.

2. Да се засили контролът върху спазването на всички наложени ограничения и мерки.

3. Задължителна дезинфекция (чрез диспенсъри и др.) при влизане и излизане във всички места с обществено предназначение.

3. Задължително мерене на температурата при влизане във всички закрити помещения с обществено предназначение.

4. Безплатен достъп до антигенни тестове за персонала на обектите с обществено предназначение и за посетителите.

5. Представителите на бизнеса да носят отговорност за контрола на изпълнение на мерките. Нарушителите да бъдат лишени от субсидиране.

6. Влизане за постоянно в зелена зона на всички държави с над 70 % ваксинирани.