Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Становище на ССИ до работна група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията

ДО
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА, ПРИРОДНИЯ ГАЗ И ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

СТАНОВИЩЕ
На Съюз за стопанска инициатива

Относно: Предложения касаещи Работната група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАНЧЕВ,

Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения за дейността на Работната група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията, излагаме следното становище:

В условията на кризата и драстичното покачване на цените на горивата предлагаме държавата незабавно да встъпи в специалните права, които има по договора за приватизация на Лукойл Нефтохим – Бургас или т.нар. „Златната акция”, за която в публичното пространство информация бе дадена от тогавашния премиер Иван Костов. Оценяваме разговорите на добра воля между държавните институции и представители на Лукойл Нефтохим – Бургас, но приватизационния договор налага незабавно изпълнение на служебните задължения от страна на лицата, отговорни за намеса при покачването на цените на горивата.

Като приоритет в този момент извеждаме и улесняването на достъпа до споразумения за добиване и закупуване на електроенергия от ВЕИ. Неоспорима е ползата от ВЕИ за икономиката и екологията, а и като страна по Зелената сделка, енергийната трансформация остава цел за България дори в условията на настоящата криза.

Спешното предприемане на мерки за недопускането на своеобразен картел върху горивата и разследване за евентуално антиконкурентно поведение на пазара е от ключово значение в момента. В допълнение към това е необходимо да се предприемат мерки за недопускане на спекула на енергийните пазари.

Макар и индиректно свързано с дейността на работната група препоръчваме да се трансформира помощта от 25 стотинки за литър в цената на горивата в директно подпомагане към най-уязвимите групи, като по този начин ще се прекратят и злоупотребите от търговците на горива, а това само по себе си ще успокои изкуственото завишаване на цените на същите.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОЦ. Д-Р. НОНЧО ДИМИТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИЯТИВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ССИ В РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА

МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА,

ПРИРОДНИЯ ГАЗ И ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЯТА